Bezrobocie – badania badaniom nierówne

Bezrobocie
Eurostat podaje inne dane na temat bezrobocia niż nasz krajowy GUS i odpowiednie ministerstwo. Jak kształtują się te dane? Jaka jest stopa bezrobocia? Oraz co najważniejsze – dlaczego badania różnią się między sobą?

Eurostat

  • 9,6% maj
  • 9,7% kwiecień

GUS i ministerstwo

  • 12,5% maj

Jak widać wskaźniki stóp bezrobocia znacznie się od siebie różnią. Według Eurostatu bezrobocie w maju spadło. Skala bezrobocia w Polsce jest także mniejsza niż średnia stopa 28 państw UE – 10,3%. Państwa, które są w strefie euro mają jeszcze większą średnią, do której Polsce trochę brakuje – 11,6%. Polskie badania wskazują, że stopa bezrobocia jest o prawie 3 punkty procentowe większa niż ta określona przez Eurostat. Dlaczego?

Metody liczenia skali bezrobocia

Eurostat, badając bezrobocie bierze pod uwagę liczenie jego skali. W tym celu prowadzi ankietowe badania, które określają aktywność ekonomiczną ludności. Polskie badania natomiast bazują na danych, które przekazują im urzędy pracy.

Należy jednak pamiętać, że osoby zarejestrowane w urzędzie to tylko w części prawdziwi bezrobotni. Jeśli ktoś poszukuje pracy to jest zaliczany do grupy aktywnych zawodowo. Odrębną grupę stanowią osoby pracujące w szarej strefie. Są także tacy, którzy pracy nie szukają. Eurostat również nie jest w stanie zbadać całego społeczeństwa, dlatego korzysta jedynie z profesjonalnie ustalonej próby badawczej. W takim przypadku badanie nigdy nie będzie pozbawione tzw. błędu statystycznego. Również należy wziąć pod uwagę, że są takie okresy w trakcie roku, kiedy pracy jest więcej i wiele osób korzysta z ofert pracy sezonowej – wtedy bezrobocie wg badań spada, a za kilka miesięcy znów rośnie.

Czy jest jakieś rozwiązanie?

Jest szansa, by wyniki obu badań były do siebie zbliżone. Jednakże należy wprowadzić pewne zmiany, które mogłyby to spowodować. Przede wszystkim badania GUS mogłyby być bardziej dokładne, jeśli wprowadzone zostaną zmiany w rejestracji bezrobotnych. Do innych grup powinny być zaliczane poszczególne typy osób. Brak takich działań wpływa na podawanie zwiększonej liczby bezrobotnych w kraju.

W związku z okresem wakacyjnym bezrobocie w Polsce będzie spadać. Minister pracy i polityki społecznej prognozuje, że „w czerwcu nie tylko ze względu na sezonowość, ale także ożywienie w gospodarce stopa bezrobocia może realnie spaść o 0,3-0,5 punktu proc., czyli nawet do ok. 12,0 proc. Natomiast w wakacje spodziewamy się, że to będzie już poniżej 12,0 proc.”.

Oba typy badań mają swoje wady i zalety. Żyjemy w dynamicznym świecie, gdzie z minuty na minutę mamy do czynienia ze zmieniającą się sytuacją. Dlatego obliczenie dokładnej co do osoby wartości wydaje się wręcz niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *