Etyka zawodowa

etyka zawdowa

Etyka zawodowa mówi nam jak postępować właściwie oraz zgodnie z zasadami moralnymi w danej grupie zawodowej. Może to być etyka lekarska, prawnicza czy nauczycielska. Wbrew pozorom jest to temat dosyć rozległy i pod swoją nazwą kryje wiele elementów. Jak dużo wiemy na ten temat i czy nasza ewentualna wiedza jest zgodna z rzeczywistością?

Zaczynając od początku…

Etyka zawodowa ściśle dotyczy naszej pracy, a praca należy do jednej z głównych kategorii naszego życia. Musimy pracować, aby zaspokoić wszelkie nasze potrzeby i być szczęśliwym. Dodatkowo dzięki pracy kształtujemy się oraz spełniamy. W związku z tym dzielimy pracę na dwa aspekty: materialny oraz psychologiczny. Tym samym zbliżamy się wielkimi krokami do głównego pojęcia, ponieważ aby nasza praca faktycznie realizowała nasze potrzeby musi zawierać ona etyczne ustalenia. Do ogólnych zasad należy odpowiednie wynagrodzenie za wykonanie swoich obowiązków, szacunek zarówno dla pracodawcy jak i pracownika oraz odpowiednia otaczająca nas atmosfera w pracy.

Jednak poza ogólnymi wytycznymi istnieje zbiór szczegółowych zasad skierowanych do konkretnych zawodów, za które odpowiedzialne są właśnie etyki zawodowe. Mówimy tutaj o dogłębnym ustaleniu relacji kierownik – podwładny czy ogólniej: po prostu o relacjach panujących w tej samej grupie zawodowej, czy to w pracy marketingowca, logistyka lub jakimkolwiek innym zawodzie. Istnieje również ogólna zasada dla etyki pracy, nakazująca dbanie o cały organizm pracowniczy nie zważając na miejsce danej osoby w hierarchii oraz jej obowiązki.

Aby rozjaśnić dane pojęcie posłużę się konkretnymi przykładami zaczynając od zawodu nauczyciela. Przedstawiciel tego zawodu jest obarczony wielką odpowiedzialnością, a więc i same wymogi etyczne stają się surowsze. Przede wszystkim oprócz wymaganego wykształcenia nauczyciel powinien posiadać odpowiednie cechy osobowości, być odpowiednio przygotowanym w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym czy przestrzegać odpowiednich warunków zdrowotnych. Postawy moralne grona pedagogicznego są stawiane na równi z jego wykształceniem. Specyfika i ważność tego zawodu polega na umiejętności dawania dobrego przykładu uczniom, którzy przebywając ze swoimi mentorami kilka godzin dziennie, przyglądają się im i kształtują swoje postawy oraz poglądy.

Kolejny przykład obrazujący pojęcie etyki zawodowej to grupa ekonomistów oraz urzędników, których również obowiązują pewne narzucone normy. W tym zawodzie pojawia się główna zasada określająca człowieka jako najważniejszy podmiot i na niego powinno być nastawione wszelkie działanie. Pojawia się tutaj również zasada tajemnicy zawodowej. Klient kooperując z urzędnikiem musi czuć się pewnie w jego obecności wiedząc przy tym, iż jego sprawy osobiste nie trafią w ręce niepowołanych odbiorców. Istnieje również zasada dobra klienta oraz odpowiedzialności moralnej, przy których należy rzetelnie informować klienta o wszystkich aspektach oraz możliwościach w sprawie, nie zapominając o kwestiach niekorzystnych i dla klienta i dla firmy.

Każdy z nas wykonując jakąkolwiek pracę zobligowany jest do przestrzegania etyki zawodowej i konkretnych jej zasad, co podkreśla ważność tematu. Chcąc czy nie chcąc musimy wywiązać się z tego obowiązku, bo jak pisałam wcześniej, należy dbać o cały organizm pracownicy, a aby osiągnąć sukces  musi wykazać się w tym każda jednostka.

Jedna myśl w “Etyka zawodowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *