Nietypowe zawody – coolhunter

cool

Moda i trendy, podobnie jak młodość, przemijają bardzo szybko, a firmy chcące zarobić  lansując nowe produkty, muszą za nimi nadążać, a nawet być o krok do przodu. W Polsce profesja zajmująca się przewidywaniem i obserwacją nowości konsumenckich jest coolhunting. Termin ten wywodzi się z zagranicznego rynku pracy, a konkretnie ze Stanów Zjednoczonych, w naszym kraju dopiero w 2010 roku został po raz pierwszy ujęty w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, a jego oficjalna polska nazwa to – analityk trendów rynkowych. 

Czytaj dalej

Architekt

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Architekt to realizator zleceń związanych z realizacją, projektowaniem obiektów architektonicznych. Zawód architekta nie jest łatwy do zdefiniowania.

WYMAGANIA

Osoba na tym stanowisku zazwyczaj powinna ukończyć studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka. Architekci, którzy chcą samodzielnie wykonywać zawód powinni należeć do izby architektów oraz opłacać miesięczne składki. Po kilku latach praktyki zawodowej (praktyki budowlane oraz praktyki w biurze – praca w pełnym wymiarze godzin) architekt zdaje egzamin zawodowy przed lokalną komisją egzaminacyjną, która ma prawo przyznać mu uprawnienia zawodowe. Osobę na tym stanowisku powinny odznaczać: wyobraźnia, uzdolnienia plastyczne, umiejętność rysunku technicznego i plastycznego, wrażliwość na kolor, formę i przestrzeń, znajomość materiałów budowlanych oraz sztuki konstrukcji budynków. Ponadto niezbędna jest biegła obsługa komputera oraz oprogramowania biurowego, oprogramowania branżowego – Artlantis, Archicad, Autocad oraz oprogramowania do obróbki grafiki np. Adobe Photoshop.

WARUNKI PRACY

Architekt pracuje w pracowni architektonicznej. Zazwyczaj początkowo zajmuje się on pracami pomocniczymi przy wykonywaniu elementów dokumentacji technicznej. Następnie włączany jest w prace koncepcyjne i kontakty z klientami. Później pracuje jako architekt. Do jego głównych zadań należy: opracowywanie projektów obiektów nowych i projektów przebudów, modernizacji i adaptacji, nadzór nad realizacją projektów. Biuro projektowe śląsk to miejsce, w którym można nauczyć się zawodu.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Architekt może pracować w pracowni architektonicznej, gdzie ma możliwość awansu i może uzyskać np. pozycję partnera lub może pracować samodzielnie. Samodzelne wykonywanie zawodu wymaga uzyskania uprawnień budowlanych oraz przynależności do członków izby architektów. Opublikowane w Bez kategorii | Pozostaw komentarz