Zwolniony za brak krawata, czyli absurdalne przyczyny utraty pracy

Częsta nieuzasadniona absencja, niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, niestosowanie się do regulaminu pracy – takie solidne podstawy są potrzebne pracodawcy, aby mógł nam wręczyć wypowiedzenie (szczególnie w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony). Chociaż wpisywana w wypowiedzeniu  przyczyna powinna być prawdziwa, nie zawsze jest ona powiązana z autentycznymi pobudkami pracodawcy.

Czytaj dalej

Kiedy praca marzeń staje się udręką cz.I

bokser

Na rynku pracy grasuje bezrobocie, pracodawcy przebierają w aplikacjach, a przed urzędami pracy ustawiają się kolejki. Dla większości perspektywa utraty pracy, to równocześnie wizja życiowej katastrofy. Trudno jest uwierzyć, że niektórzy wręczając pracodawcy wypowiedzenie, pozbywają się z serca ogromnego ciężaru. Dosłownie i w przenośni.

Czytaj dalej

Wycenić się dobrze – jakie jest nasze oczekiwane wynagrodzenie?

Oczekiwane wynagrodzenie – jeden z trudniejszych tematów podczas spotkania kwalifikacyjnego. Często jesteśmy zdani na własną inicjatywę podczas wyceny naszych kompetencji. To stawia nas w niepewnej sytuacji. Jeśli wyjdziemy z propozycją pensji, która stawia nasze wymagania finansowe na płaszczyźnie oderwanej od realiów rynku pracy, to możemy nieświadomie przekreślić swoją szansę na zatrudnienie.

Czytaj dalej