Nietypowe zawody – coolhunter

cool

Moda i trendy, podobnie jak młodość, przemijają bardzo szybko, a firmy chcące zarobić  lansując nowe produkty, muszą za nimi nadążać, a nawet być o krok do przodu. W Polsce profesja zajmująca się przewidywaniem i obserwacją nowości konsumenckich jest coolhunting. Termin ten wywodzi się z zagranicznego rynku pracy, a konkretnie ze Stanów Zjednoczonych, w naszym kraju dopiero w 2010 roku został po raz pierwszy ujęty w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, a jego oficjalna polska nazwa to – analityk trendów rynkowych. 

Czytaj dalej

Personal branding, czyli sztuka autoreklamy.

personal blog

Z czym się to je?

Popularne angielskie powiedzenie ‚Don’t judge a book by its cover’ nie znajduje uzasadnienia w relacjach pomiędzy potencjalnym pracodawcą, a pracownikiem. Sposób w jaki odbiera nas otoczenie zależny jest od naszego pomysłu na wyrażenie siebie. Kolejnym ważnym krokiem jest odpowiednie zakomunikowanie w środowisku wartości jakie sobą prezentujemy. Tym bardziej istotne jest to w trakcie budowania i umacniania naszej pozycji w nowym miejscu pracy. Z tego powodu coraz popularniejszy w Polsce staje się personal branding.

Czytaj dalej

Samozatrudnienie w kryzysie – praca na (nie)własny rachunek

Zjawisko przechodzenia z etatowej pracy (pracy na umowę o pracę) na samozatrudnienie związane jest z sytuacją, w której pracodawca zmusza pracownika do podjęcia działalności gospodarczej. Decydując się na taki ruch, pracodawca obniża w ten sposób swoje koszty, jednocześnie unikając ograniczeń i obowiązków nakładanych na pracodawców przez kodeks pracy. W wielu przypadkach inicjującą stroną jest pracodawca, czasem jednak to samozatrudnieni chcą czerpać ze swojego statusu różnego rodzaju korzyści: od wzrostu satysfakcji zawodowej i możliwości wykonywania zleceń dla wielu zleceniodawców, poprzez elastyczny czas pracy oraz brak obowiązku świadczenia pracy w miejscu siedziby „byłego” pracodawcy.

Czytaj dalej